Gamle arkitekttegninger af Jellerød Have hus

Klik på billedet for at se det i stort format!

Oprindelig standard rumfordeling

 

Adgangsparti mod vej

 

Hus set fra havesiden

 

'Gavlsiden'

Sokkel med kanaler for radiatorrør